เรือนแน่งน้อย

kfmo150

Wedding Ceremony Package 120,000 baht

พร้อมสถานที่เรือนไทย แน่งน้อย สาหรับแขก 50 ท่าน

จัดเตรียมสถานที่สาหรับพิธีสงฆ์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
o ชุดอาสนะสงฆ์ 9 ชุด
o โต๊ะหมู่บูชา
o พรมรองพื้นสาหรับบ่าวสาว
o ที่กรวดน้าทองเหลือง
o สายสิญจน์ ธูป เทียน แจกันดอกไม้ สำหรับโต๊ะหมู่บูชา
o จัดดอกไม้ ธูป เทียน สาหรับถวายพระพุทธและพระสงฆ์ 10 ชุด
o อาหารสาหรับให้บ่าวสาวตักบาตรระหว่างพิธีขนมเปี๊ยะไข่เค็ม 9 ชุด
o จัดโตกภัตตาหารสาหรับถวายพระสงฆ์ 9 รูป( อาหารไทย )
o จัดโตกอาหารถวายพระพุทธ 1 ชุด
o เตรียมนิมนต์พระสงฆ์ 9 รูป

จัดเตรียมพิธีหมั้น สวมแหวน
พร้อมสถานที่เรือนไทย แน่งน้อย สาหรับแขก 50 ท่าน
o บริการข้าวตอกดอกไม้ สาหรับผู้ใหญ่โปรยอวยพร
o บริการผ้าห่อเงิน-ทอง สาหรับช่วงพิธีการดูสินสอดทองหมั้น
o จัดเตรียมพิธีรับไหว้
o พานรับไหว้
o พานสาหรับของชาร่วยรับไหว้

จัดเตรียมพิธีหลั่งน้าพระพุทธมนต์
o ชุดตั่งหลั่งน้า โต๊ะสีครีม ลายทองสวยงาม
o อุปกรณ์สาหรับใช้ในพิธีครบชุดได้แก่ คนโทน้า หอยสังข์
o พานวางมาลัยบ่าวสาว ด้ายมงคลแฝด แป้งเจิมน้าอบไทย
o พานรองหลั่งน้าดอกไม้ 1 คู่
o พรมรองพื้นสาหรับรองชุดตั่งหลั่งนำ้
o จัดเตรียมม่านพร้อมป้ายชื่อและดอกไม้
o ป้ายชื่อโฟมบ่าวสาว
o พานสาหรับวางของชำาร่วยหลั่งนำ้

พิธีรับไหว้
o พานธูปเทียนแพ

ชุดพานขันหมาก
o พานขันหมากเอก 1 พาน
o พานสินสอด 1 พาน
o พานรองน้าสังข์ 2 พาน
o พานขนมจันอับ 1 คู่
o ต้นกล้วย 1 คู่
o พานขนมกง 1 คู่
o พานแหวนหมั้น 1 พาน
o พานรับขันหมาก 1 พาน
o พานขนมมงคล 9 อย่าง 1 คู่
o พานผลไม้มงคล 1 คู่
o ต้นอ้อย 1 คู่
o พานขนมโก๋ 1 คู่

จัดเตรียมเครื่องดื่มร้อน พร้อมอุปกรณ์สำหรับแขกที่มาร่วมงาน 50 ท่าน
o ขนม 2 รายการ พร้อมชา / กาแฟ (Coffee Break)

จัดเตรียมอาหารกลางวัน สำหรับแขก 50 ท่าน พร้อมเครื่องดื่ม
o อาหารคาว 6 รายการ ของหวาน 1 รายการ ผลไม้ตามฤดูกาล
o เครื่องดื่ม Soft drink
o จัดเตรียมโต๊ะสาหรับรับประทานอาหาร

รายการตกแต่งสถานที่
o Flower Stand 2 คู่ ด้านข้างตั่งรดน้า
o ดอกไม้ประดับบันได 4 จุด
o ดอกไม้โต๊ะอาหาร
o ดอกไม้ถวายพระสงฆ์ 9 รูป

รายการสมนาคุณ
o ช่อดอกไม้ติดเสื้อสาหรับผู้ใหญ่ บ่าวสาว 4 ช่อ
o ช่อดอกไม้เจ้าสาว 1 ช่อ
o พวงมาลัยบ่าวสาว 1 คู่
o ตกแต่งโต๊ะรับประทานอาหารสาหรับแขก VIP 1 โต๊ะ o กล่องรับซอง (ยืม)
o เครื่องเสียง

สิ่งที่เจ้าภาพต้องจัดเตรียม
ตรียมซองปัจจัยถวายพระสงฆ์ จานวน 10 ซอง (มรรคทายก 1 ซอง) และค่าบริการรถรับ-ส่ง
พระประธานเริ่มต้น 500 บาท / พระสงฆ์ 400 บาท / มรรคทายก 500 บาท ค่าเดินทาง 1,000 บาท
oผู้ใหญ่สาหรับคล้องมาลัยและสายสญิ จน์มงคล
* หมายเหตุ : รายการข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า